Strojní omítky na míru od profesionálů

Moderní stroje přinesly v oblasti realizace omítek hotovou revoluci. Strojní omítky mají na rozdíl od manuálně zpracovávaných omítek řadu výhod – k těm hlavním patří rychlejší realizace, minimální ztráty materiálu nebo úspora nákladů na míchání a transport omítkových směsí.

Jaké strojní omítky vám nabízíme?

 

Strojní omítky a jejich aplikace

Strojní omítkyZajímá vás, jak realizace strojních omítek probíhá? Před samotným stříkáním jádrové omítky nejdříve zabandážujeme přechody mezi různorodými materiály, jako jsou beton (věnec) a pálené zdivo. To samé je potřeba provést u nadezdívek nebo zdí postavených z pórobetonových tvárnic typu YTONG. Všechny vnější rohy ještě opatříme vyztužovacími ocelovými rohovníky, které dodají rohům větší pevnost a odolnost proti poškození a lepší finální vzhled.

Kvalitní podklad máme připravený a následuje samotná aplikace strojní omítky. Nejprve nastříkáme jádrovou omítku a to v tloušťce 1,5 - 2 cm (záleží na rovnosti stěn). Pomocí stahovací hliníkové latě nastříkanou vrstvu srovnáme tak, abychom docílili základní rovinnosti a svislosti + - 5 mm. Další důležitá úprava jádrové omítky přichází až po jejím zatuhnutí - takzvaným zaškrábaní klínovou latí omítku srovnáme do roviny s přesností + - 2 mm a to ve všech směrech.

Strojní omítkyPo vyschnutí jádrové omítky pokračujeme nanesením jedné nebo dvou vrstev jemné štukové omítky. Tu aplikujeme tradiční metodou za pomoci novodurového nebo plechového hladítka. Finální úpravu strojní omítky pak provádíme zaštukováním houbovým nebo plstěným filcem.

Strojí omítky z pytlovaných směsí

Základní požadavky na provedení:

Aby bylo možné realizovat strojní omítky z pytlovaných směsí, je třeba zajistit přívod a dodávku elektrické energie a vody těchto parametrů:

  • 1x přípojka 220 V
  • 1x přípojka 380 V s jištěním 32C
  • zajištění přívodu a dostatečné dodávky vody (napojení k vodovodnímu řádu) s venkovním závitem ¾ ´´ a minimálním tlakem 3 bary.

 

Strojí omítky z volně ložených směsí

Základní požadavky na provedení:

Abychom mohli realizovat strojní omítky z volně ložených směsí (ze sil), je třeba zajistit přívod a dodávku elektrické energie a vody těchto parametrů:

  • 1x přípojka 220 V
  • 1x přípojka 380 V s jištěním 32C

zajištění přívodu a dostatečné dodávky vody (napojení k vodovodnímu řádu) s venkovním závitem ¾ ´´ a minimálním tlakem 3 bary.

Žádost o kalkulaci

Zeptejte se nás