Omítky na sádrokarton

Nízká hmotnost, suchá a rychlá montáž – to jsou charakteristiky, které přinesly sádrokartonu celosvětový úspěch. Sádrokartonové desky se nejčastěji uplatňují při rekonstrukcích bytových jader, v podkrovních prostorách nebo na podhledy.

Aby sádrokartonová konstrukce věrně imitovala vyzděnou zeď, i na ni se nanáší omítka. Nejvhodnější omítkou na sádrokarton je přitom omítka stěrková.

Renovace omítky na sádrokartonu

Kromě toho, že realizujeme úplně nové stěrkové omítky na sádrokarton, se také specializujeme na renovace stávajících omítek na sádrokartonových deskách. Neváhejte se na nás obrátit například v těchto případech:

  • Rádi byste zrenovovali zašlou malbu.
  • Na malbě jsou patrné stopy po zatečení vody.
  • Omítka rozpraskala ve spojích.

 

Omítka na sádrokarton stěrkovou omítkou DevosKit

Při realizaci omítek používáme vždy ty nejkvalitnější materiály značky DevosKit. Chtěli byste vědět, jakým způsobem stěrkovou omítku na sádrokartonové desky aplikujeme?

Nejprve je nutné zajistit dokonalý podklad. Má-li stěrková omítka přijít na nově nainstalované sádrokartonové konstrukce, máme ideální podklad již téměř připraven. V případě renovace ale musíme povrch sádrokartonu nejprve zbavit všech nesoudržných částí původní omítky (např. původních maleb nebo tapet). Následně přetmelíme všechny spoje.

Renovovaný sádrokarton je navíc potřeba v dalším kroku napenetrovat. Penetrační nátěr nám sjednotí nasákavost původních (a zatím jen hrubě vyspravených) sádrokartonových konstrukcí. Po zaschnutí penetrace můžeme začít nanášet stěrkovou omítku.

Omítku aplikujeme na sádrokarton strojně pomocí vysokotlakého zařízení a to ve dvou vrstvách. Do první vrstvy vtlačíme armovací tkaninu MIKROS, která nám zajistí nejen dokonalé armování, ale i dokonalý výsledný vzhled omítky. Po zaschnutí první vrstvy omítky naneseme vrstvu druhou. Po důkladném vyschnutí této finální vrstvy se omítka ještě přebrousí strojní bruskou s odsáváním, aby se zamezilo šíření hrubých nečistot v interiéru.

Abychom dosáhli ještě lepšího výsledného efektu omítky na sádrokarton, používáme osazovací rožky. Umisťujeme je buď do jádrové omítky (omítací rožky), nebo přímo do stěrky (hliníkové rožky na sádrokarton). Jedině kombinací kvalitních materiálů a profesionální práce dosáhneme jedinečného vzhledu i skvělých užitných vlastností omítky na sádrokarton.

Výhody stěrkové omítky na sádrokarton

Stěrková omítka na sádrokarton DevosKit přináší stavebníkům řadu praktických výhod. Vzhledem k tomu, že armování provádíme v celé ploše (nikoliv pouze ve spojích), je povrch na všech místech stejně nasákavý. Výrazně se omezuje případný prostup trhlin a dochází k důkladnému sjednocení povrchu. Ani po letech od realizace omítky na sádrokarton nedochází ke zvýraznění bandáží ve spojích.

Doprava materiálu

Materiál potřebný pro realizaci omítek na sádrokarton dodáváme na staveniště v plastových obalech. Je určený k okamžitému zpracování. Použité obaly naše firma následně odveze a Vám tak odpadají starosti s jejich likvidací.

Provedení omítky na sádrokarton: základní požadavky

Pro strojní stěrkové omítání je nezbytné zajistit přívod a dodávku elektrické energie těchto parametrů:

  • 1x přípojka 220 V
  • 1x přípojka 380 V


Potřebujete realizovat omítky na nový nebo renovovaný sádrokarton? V obou případech se na nás bez obav obraťte. Kvalitní, levné a profesionální - to jsou omítky na sádrokarton od nás!

Žádost o kalkulaci

Zeptejte se nás